Tối 22-4, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu từ ngày mai (23-4), 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đi làm bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho phép các trung tâm hành chính công và các bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đông người đến giao dịch trong cùng thời điểm.

Ngoài ra, ông Thanh yêu cầu các cấp, ngành bám sát chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh để cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với tình hình của địa phương. Đồng thời phải thực hiện được mục tiêu kép là vừa đảm bảo an toàn về dịch bệnh, vừa đảm bảo các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khuyến cáo người dân khi đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu khi tiếp xúc, không tập trung đông người tại nơi công cộng.

Đối với việc chuẩn bị cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau ngày 3-5, ông Thanh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định và triển khai công tác khử khuẩn trường, lớp học theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên đến trường, thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong lớp học.