15 mốc thời gian quan trọng trong triển khai công tác bầu cử

Đồ họa: N.THẢO - P.OANH
(PLO)- Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện qua ba vòng hiệp thương cùng nhiều mốc thời gian quan trọng. Ngày 23-5, người dân cả nước sẽ trực tiếp đi bầu.