16 cây xăng dưới chuẩn ở Tây Ninh được xem xét cho tồn tại
(PLO) - 16 cửa hàng xăng dầu có diện tích dưới 300m2 được bổ sung các biện pháp công trình, giải pháp công nghệ để xem xét cho tồn tại.

Bộ Xây dựng vừa thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Tây Ninh cho phép 82 cửa hàng xăng dầu có diện tích trên 300m2, hiện đang hoạt động ổn định được kinh doanh theo diện tích đất hiện trạng và phải đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định.

Điều này nhằm hỗ trợ, tháo gỡ giúp các doanh nghiệp ổn định kinh doanh, góp phần giải quyết công ăn, việc làm trong địa bàn tỉnh.

16 cây xăng dưới chuẩn ở Tây Ninh được xem xét cho tồn tại - ảnh 1
 Nhiều cây xăng ở các tỉnh có diện tích dưới 300 m vuông

Đối với 16 cửa hàng xăng dầu có diện tích dưới 300m2, theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Tây Ninh cần rà soát cụ thể từng trường hợp, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.  Đồng thời bổ sung các biện pháp công trình, giải pháp công nghệ tiên tiến đảm bảo an  toàn phòng chống cháy nổ, trên cơ sở ý kiến của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại địa phương để quyết định cho phép việc tồn tại, tiếp tục kinh doanh.

Bộ Xây dựng cho biết theo quy chuẩn về hạ tầng đô thị, diện tích đất tối thiểu đối với cửa hàng xăng dầu loại 3 là 1.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị và 300m2 đối với  khu vực nội đô.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xử lý các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đủ diện tích đất theo quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hoàng Vân