Ngày 22-1, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang cho biết nơi đây vừa có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Văn Hòa - Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy An Giang và ông Nguyễn Thanh Tân - Trưởng phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Ông Hòa bị kỷ luật vì đã chủ quan, không tham mưu Ban tổ chức Tỉnh ủy thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trước khi trình lãnh đạo quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức đối với một trường hợp; không thành lập tổ kiểm phiếu khi lấy phiếu tham khảo về việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan, làm phát sinh dư luận về tính khách quan của kết quả kiểm phiếu...

Đối với ông Tân, qua kiểm tra UBKT Tỉnh ủy đã phát hiện trong thời gian là phó chánh Văn phòng Ban tổ chức Tỉnh ủy, ông Tân đã sử dụng chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, do Trung tâm FLAI (đã hết thời hạn hoạt động) cấp, để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính...