Phương án 1: Công ty Phú Mỹ Hưng sẽ nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước, sau đó tự cộng tiền sử dụng đất vào giá bán cho khách hàng. Khi mua, khách hàng không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Phương án 2: Phú Mỹ Hưng không đóng tiền sử dụng đất. Sau khi được Phú Mỹ Hưng chuyển nhượng nhà, đất, nếu khách hàng muốn sử dụng lâu dài thì làm thủ tục để được nhà nước giao đất và phải đóng tiền sử dụng đất.

Trong cả hai phương án, Sở TN&MT TP đều đề xuất mức thu tiền sử dụng đất là 30% với lý do: Công ty Phú Mỹ Hưng đã nộp đủ tiền thuê đất trong 50 năm. Nếu so sánh, số tiền thuê đất này tương đương 70% tiền sử dụng đất (so với hình thức nhà nước giao đất) nên khách hàng chỉ cần đóng thêm 30% thì coi như hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Nếu mức thu 30% được chấp nhận thì những khách hàng đã đóng đủ 100% tiền sử dụng đất có được hoàn trả một phần? Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP, những trường hợp tính tiền sử dụng đất theo mức giá trong năm 2009 có thể được xem xét lại, còn các trường hợp trước đó thì không. Bởi lẽ giá đất từ năm 2008 trở về trước không cao như hiện tại nên tiền sử dụng đất tính ra vẫn tương đối hợp lý. Sở TN&MT TP cũng đề xuất thời điểm tính tiền sử dụng đất là khi cơ quan có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 84/2007 của Chính phủ).

Tranh chấp về tiền sử dụng đất giữa Công ty Phú Mỹ Hưng và khách hàng bắt đầu từ tháng 10-2009. Từ lúc đó đến nay, hàng trăm khách hàng đã nhiều lần kéo đến Công ty Phú Mỹ Hưng để yêu cầu công ty đóng tiền sử dụng đất.

ÁI PHƯƠNG