Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì đề án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nhiệm vụ xây dựng và vận hành Trung tâm Quan hệ công chúng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh-truyền hình địa phương, các báo, đài có trách nhiệm xây dựng nội dung, tin bài, chương trình phát sóng, đưa tin, chuyên mục thông tin, tuyên truyền phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.

TL