Tổng mức kinh phí dự kiến là 1.950 tỉ đồng, giao Ban Quản lý dự án đường sắt triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cũng theo Vụ KH&ĐT, các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt đầu tư dự án có thể hoàn thành trong tháng 10-2019. Dự án bắt đầu thi công từ tháng 4-2020, hoàn thành trong năm 2021. Riêng 25 cầu đã có bản vẽ thi công được duyệt thì sẽ khởi công vào tháng 1-2020.

Về kế hoạch bố trí vốn, hiện Bộ GTVT đang đề nghị kế hoạch năm 2019 là 40,3 tỉ đồng để chi cho công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, cắm cọc giải phóng mặt bằng.