Sau đó nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội về các vấn đề này.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, cho biết qua báo cáo của Chính phủ cho thấy ước thực hiện thu NSNN năm 2017 vượt 2,3% (27.300 tỉ đồng) so với dự toán đã thể hiện những nỗ lực rất cao trong điều hành của Chính phủ. Đây cũng là kết quả hành động với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp, ngành tài chính và cả hệ thống chính trị trong cả nước.

Tuy nhiên, số tăng thu so với dự toán chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương, trong khi thu ngân sách trung ương ước khó đạt dự toán. Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân sách trung ương có khả năng hụt thu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương.

Do vậy, trong năm 2018, Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết giảm mạnh chi NSNN cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền.

Đồng thời, nhất trí với đề nghị của Chính phủ năm 2018 chỉ bố trí mua ô tô theo chức danh từ cấp bộ trưởng và tương đương trở lên. Đồng thời không bố trí ngân sách để khởi công, khánh thành các công trình, chi cho hoạt động không thuộc nhiệm vụ chi của NSNN.          

Về công tác thu NSNN, ủy ban này đề nghị Chính phủ lưu ý tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu NSNN, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, phấn đấu giảm tỉ lệ nợ đọng thuế dưới mức 3% tổng thu NSNN. Đề nghị Chính phủ cân nhắc việc điều chỉnh tăng, giảm thuế suất ở mức hợp lý khi sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế; có lộ trình hợp lý, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tiếp tục rà soát các sắc thuế (thuế VAT, thuế TNDN, thuế TNCN…) để bảo đảm công bằng, chú trọng hiệu quả thu thuế.

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết dự kiến nợ công năm 2017 khoảng 62,6% GDP, nợ Chính phủ 51,8%, nợ nước ngoài 45,2% GDP. Các tỉ lệ này trong giới hạn cho phép.