21 tập thể, cá nhân ở Hậu Giang bị kiểm điểm
(PLO)- 21 tập thể, cá nhân Hậu Giang bị kiểm điểm vì có liên quan đến sai phạm về môi trường, đất đai.

Ngày 25-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết UBND tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 344 ngày 14-3-2018 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Hậu Giang đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm 21 tập thể và cá nhân có liên quan đến những sai phạm nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể kiểm điểm rút kinh nghiệm gồm bốn tập thể (tập thể UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN&MT) và 17 cá nhân là giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại thời điểm thanh tra.

21 tập thể, cá nhân ở Hậu Giang bị kiểm điểm - ảnh 1
Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường; đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều sai sót trong công tác quản lý đất đai ở Hậu Giang khi chuyển đổi mục đích không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755 ha từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở.

Nhiều trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân được thuê, giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất… dẫn đến số tiền và phải thu hồi trên 228 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định đã cấp cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời xem xét cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang đã xử lý được trên 176 tỉ đồng (đạt 77%). Trong đó, thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định với số tiền trên 99 tỉ đồng; truy thu số tiền trên 28 tỉ đồng của tám trường hợp còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; thu hồi, giảm trừ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản trên 811 triệu đồng...

HẢI DƯƠNG