Tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết đến nay vẫn còn 23 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Sóng Thần I và Sóng Thần II chưa đấu nối hết nước thải sinh hoạt về hệ thống xử lý tập trung, vẫn xả thải ra kênh Ba Bò.

Như vậy, lời hứa của UBND tỉnh Bình Dương với TP.HCM cách đây ba năm về việc chấm dứt tình trạng xả nước thải từ các khu công nghiệp ra kênh Ba Bò vẫn chưa thực hiện được.

Theo người dân phản ảnh, khi trời mưa hay lúc nửa đêm là nước thải đen đặc từ phía thượng nguồn lại ào ạt xả xuống khu vực hạ lưu kênh Ba Bò. Kết quả quan trắc định kỳ hằng tháng của Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM cho thấy nước kênh Ba Bò vẫn còn ô nhiễm, các chất hữu cơ vượt tiêu chuẩn từ 1,3-2,5 lần và chất hoạt động bề mặt vượt 2,4-4,6 lần.

Theo A.THOA (TTO)