3 điểm mới trong tuyển dụng công chức
(PL)- Việc giảm thiểu chứng chỉ ngoại ngữ là do chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên đã phù hợp với yêu cầu của ngạch công chức tham gia dự tuyển.

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, nổi bật là quy định về giảm thiểu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, đồng thời bổ sung hình thức thi vòng hai kết hợp cả thi viết và thi phỏng vấn…

Bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Theo đó, các đơn vị thực hiện rà soát để quy định việc giảm thiểu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng. Nguyên nhân là do quy định về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên khi tốt nghiệp đại học đã phù hợp với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức tham gia dự tuyển. Đối với chứng chỉ tin học, việc tổ chức thi tuyển trên máy tính cũng là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học.

Các đơn vị cũng cần tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục hạn chế và rà soát, hoàn thiện các quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, thi, xét, nâng ngạch, thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Việc này nhằm bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, gắn với vị trí việc làm.

Theo dự thảo nghị định, các đơn vị xác định số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao. Các đơn vị xác định số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển riêng đối với người dân tộc thiểu số, người tốt nghiệp loại giỏi, người cam kết làm việc năm năm ở miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Mục đích của quy định này là để cơ quan có thẩm quyền quản lý, bố trí công tác đối với người đạt kết quả thi nhưng không trúng tuyển do hết chỉ tiêu, trong khi những cơ quan sử dụng khác có chỉ tiêu nhưng không có người trúng tuyển.

3 điểm mới trong tuyển dụng công chức - ảnh 1
Điểm mới trong tuyển dụng công chức gồm giảm thiểu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, đồng thời bổ sung hình thức thi vòng hai kết hợp cả thi viết và thi phỏng vấn. Ảnh:  HOÀNG GIANG

Không bố trí người nhà trong hội đồng tuyển dụng

Đối với nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng hai) tại kỳ thi tuyển công chức, có một số ý kiến đề nghị bổ sung hình thức kết hợp cả thi viết và thi phỏng vấn (quy định hiện nay là chỉ thực hiện thi viết hoặc thi phỏng vấn). Mục đích là để kiểm tra toàn diện năng lực, trình độ, kỹ năng của người tham gia dự tuyển công chức. Nhận thấy kiến nghị trên là phù hợp nên Bộ Nội vụ đã bổ sung hình thức này vào nội dung dự thảo.

Để quy định không gây khó khăn cho bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp thi vòng hai bằng hình thức kết hợp cả thi viết và thi phỏng vấn thì thang điểm chấm thi là 50 điểm/phần, đồng nhất với thang điểm khi chỉ tổ chức theo một hình thức là thi viết hoặc thi phỏng vấn.

Dự thảo nghị định cũng quy định không bố trí người thân làm thành viên hội đồng, thành viên bộ phận giúp việc của hội đồng tuyển dụng, nâng ngạch. Cụ thể, những người này gồm cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ hoặc con nuôi của người dự thi. Những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đang thi hành quyết định kỷ luật cũng không được bố trí vào các vị trí trên. Việc quy định như vậy là để tăng cường hơn nữa tính minh bạch của kỳ tuyển dụng, nâng ngạch.

NGUYÊN THẢO