Chủ tịch SK Group Chey Tae-won đã đạt được thỏa thuận này trong chuyến thăm ba ngày tới Việt Nam trong tuần qua và ông đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia dự kiến được xây dựng tại một khu công nghiệp ở Hà Nội, sẽ đón khoảng 40 công ty công nghệ lớn và 150 công ty khởi nghiệp. Theo kế hoạch, dự án xây dựng sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

Liên quan đến việc SK Group mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Chey Tae-won cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp đầu tư các hoạt động liên quan thiết thực đời sống nhân dân Việt Nam, qua đó đóng góp cho xã hội Việt Nam và sáng tạo những giá trị mới.