4 năm tới, Hậu Giang tinh giản 171 biên chế công chức
(PLO)- Theo UBND tỉnh Hậu Giang, số biên chế công chức dự kiến tinh giản đến năm 2021 là 171 biên chế, số biên chế viên chức dự kiến tinh giản đến năm 2021 là 1.690 biên chế.

Đó là thông tin mà lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo với Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hậu Giang trong buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

4 năm tới, Hậu Giang tinh giản 171 biên chế công chức - ảnh 1
Buổi giám sát chiều 29-3 tại UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã rà soát, sắp xếp vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo hướng dẫn của bộ, ngành trung ương. Từ đó tổ chức bộ máy hành chính từng bước gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án tinh giản biên chế, trong đó có kế hoạch tinh giản biên chế theo từng năm và cho giai đoạn 2015-2021. Cụ thể, số biên chế công chức dự kiến tinh giản đến năm 2021 là 171 biên chế, số biên chế viên chức dự kiến tinh giản đến năm 2021 là 1.690 biên chế.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh còn chậm ở một số nội dung: Xây dựng đề án vị trí việc làm, thi tuyển lãnh đạo cấp tỉnh, cấp phòng, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

KHÁNH HOÀNG