(PL)- Ngày 25-3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản công bố bốn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa 14 về công tác nhân sự.

Theo đó, UBTVQH đã ra nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân kể từ ngày 21-2-2020.

Đồng thời, UBTVQH cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Văn Tuân giữ chức vụ trưởng Đoàn đại biểu QH chuyên trách khóa 14 tỉnh Thái Bình.

Cùng đó, UBTVQH ra nghị quyết bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, tiếp tục giữ chức vụ phó tổng Kiểm toán Nhà nước kể từ ngày 1-4-2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

UBTVQH cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Cao Xuân Thu Vân kể từ ngày 6-3-2020.

PX