Theo đó, TP.HCM được thực hiện bốn nhóm cơ chế đặc thù để tạo động lực bứt phá, trong đó có các nội dung đáng chú ý như:

1. Về quản lý đất đai: HĐND TP.HCM được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Về đầu tư: HĐND TP.HCM được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP theo quy định của Luật Đầu tư công (trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công).

3. Về tài chính - ngân sách: HĐND TP.HCM đề xuất để Chính phủ xem xét, trình UBTVQH quyết định áp dụng trên địa bàn TP thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường (không quá 25% so với mức hiện hành). HĐND TP quyết định áp dụng thu một số phí, lệ phí chưa có trong danh mục; tăng mức hoặc tỉ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục.

TP được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn TP (trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP quản lý và phần thu được từ thoái vốn Nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu…

4. Về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý: Chủ tịch UBND TP được ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND TP.

HĐND TP được quyền quyết định bố trí ngân sách TP chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do TP quản lý với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP do HĐND TP quy định…

Không thí điểm đánh thuế tài sản

Về nội dung cho TP.HCM thí điểm đánh thuế tài sản trong dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay: UBTVQH thấy rằng thuế tài sản là sắc thuế trực thu, có ảnh hưởng trực tiếp đến đại bộ phận người dân, đến thị trường bất động sản, đến sức cạnh tranh và môi trường đầu tư của TP. Việc thực hiện thí điểm chỉ tại TP sẽ tạo sự bất bình đẳng giữa người dân, người có nhà, đất trên địa bàn TP với những người sở hữu nhà, đất ở các địa phương khác.

“Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin QH cho phép không quy định nội dung này trong dự thảo nghị quyết” - ông Hải nói.