Đó là thông tin được nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII-năm 2013 thông báo ngày 1-6.
 Sau hơn một ngày làm việc tích cực, trưa 1-6, Hội đồng chung khảo đã công bố kết quả số lượng các tác phẩm đoạt Giải A, B, C và khuyến khích-Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII-năm 2013.
8 tác phẩm báo chí đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia - ảnh 1
Hội đồng chung khảo đã làm việc công tâm, nghiêm túc, trách nhiệm cao để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất.

Theo nhà báo Thuận Hữu, các tác phẩm dự giải nhìn chung có chất lượng đồng đều, nhưng cũng chưa có nhiều tác phẩm thật xuất sắc và nổi trội. Hội đồng chung khảo nhận định, các tác phẩm dự giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn của Hội đồng giải. Đó là: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, thực hiện các nghị quyết, chính sách điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ trong năm 2013, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phản ánh kịp thời sinh động và đa dạng tình hình kinh tế xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước, nhất là vấn đề chủ quyền biển, đảo.

 Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, xóa đói giảm nghèo vùng sâu vùng xa, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh với các thế lực thù địch các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước. Vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới... Nhiều tác phẩm dự giải có tính phát hiện vấn đề có tầm ảnh hưởng xã hội và thể hiện một cách chuyên nghiệp.

Trên tinh thần công tâm, nghiêm túc, trách nhiệm cao, quá trình chấm chung khảo đã thực hiện đúng quy chế của điều lệ giải và hội đồng giải. Hội đồng chung khảo đánh giá cao công tác chấm sơ khảo, đồng thời, nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, nhất là việc nêu cao trách nhiệm cũng như chất lượng của hội đồng sơ khảo và hội đồng chung khảo.

Kết quả chấm chung khảo, trong số 183 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo đã chọn được 8 giải A, 27 giải B, 41 giải C, 38 giải Khuyến khích.

Cũng trong dịp này, Hội đồng chung khảo cho ý kiến về một số vấn đề tổ chức giải sau 8 năm thực hiện Giải Báo chí Quốc gia, các ý kiến của hội đồng chung khảo sẽ được trình lên Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia để tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo THU THỦY (QĐND online)