Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Thân báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về những thành tích, đóng góp của hiệp hội cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật của hiệp hội.

Chủ tịch Quốc hội đề cập đến việc có đến 97% doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, siêu nhỏ với trình độ công nghệ thấp, chậm đổi mới, hiệu quả kinh doanh còn thấp… Chủ tịch Quốc hội cho rằng đó là nguyên nhân dẫn tới việc doanh nghiệp tư nhân ra đời rất nhiều nhưng tạm ngừng hoạt động, giải thể cũng không ít.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hiệp hội tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực và uy tín, tham gia nhiều hơn, có chất lượng hơn vào công tác phản biện xã hội…, qua đó hỗ trợ tích cực hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.