Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối nay, báo chí đặt câu hỏi về nhân sự thay thế chức phó thủ tướng của ông Vương Đình Huệ.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Báo chí đặt câu hỏi liệu Chính phủ có tính đến phương án bố trí nhân sự thay thế vị trí này không?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết theo quy định tại hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ thì Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự phó thủ tướng. Vì vậy, việc đề xuất, lựa chọn nhân sự thì trong quy định của Đảng, hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ đã quy định rất rõ.

Như đã biết, ngày 7-2, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Trước đó, ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II). Sau đó, cũng ngày 7-2, ông Hoàng Trung Hải được phân công làm phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi ông Vương Đình Huệ làm bí thư Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527 ngày 1-8-2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng. Quyết định đó đã bãi bỏ về việc phân công công tác đối với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và bổ sung phân công công tác những mảng công việc ông Huệ phụ trách cho Thủ tướng và các phó thủ tướng đảm nhiệm thêm.