Trao đổi về cách thức thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực chủ chốt, hai bên cho rằng cần sớm xác định các biện pháp cụ thể để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỉ USD vào năm 2020. Ấn Độ cũng khẳng định tiếp tục hỗ trợ VN trong nâng cao năng lực quốc phòng, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí cần hợp tác chặt chẽ với nhau và với các nước trong khu vực nhằm phát huy các cơ hội. VN đánh giá cao chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

Về vấn đề biển Đông, hai bên nhấn mạnh hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không là lợi ích của tất cả quốc gia trong và ngoài khu vực; đề cao nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.