Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa, nâng cao giá trị sản xuất; thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến sâu nông sản, công nghiệp chế biến có hàm lượng khoa học-công nghệ và tạo giá trị gia tăng cao; thực hiện tốt đề án phát triển giống cá tra ba cấp, đề án xây dựng thương hiệu lúa gạo, phát triển thương hiệu lúa nếp Phú Tân...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

(Theo TTXVN)