Trong số này, có 51 người được tha tù trước hạn, 286 phạm nhân được giảm một phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại với thời gian từ một tháng đến 15 tháng. Đây là những phạm nhân có quá trình học tập và cải tạo tốt.

DUY BÌNH