(PL)- Chiều 29-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ.

Trang web Chính phủ đưa tin Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Trưởng BCĐ, đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của BCĐ. Trong đó, nêu bật những kết quả làm được trong năm qua của BCĐ với phương châm kiên quyết là “không buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo nhưng cũng không làm thay các cơ quan chức năng” trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Báo cáo cũng cho biết tình trạng các bị cáo phạm tội tham nhũng được tòa án áp dụng hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cho hưởng án treo trong năm 2014 giảm đáng kể so với năm 2013 và các năm trước (chỉ còn 21,3% so với 31,2% so với năm 2013).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét năm 2014, hoạt động của BCĐ đã có tác động tốt, được dư luận nhân dân đồng tình. Về phương hướng, Tổng Bí thư nêu rõ cần xác định chống tham nhũng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Cần làm toàn diện, chú ý một số khâu trọng tâm, trọng điểm, nhất là những khâu còn yếu như sửa đổi, xây dựng thể chế, kê khai tài sản cho thật hiệu quả, chống hình thức, xử lý vụ việc nghiêm khắc hơn…

TL