Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử, trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để làm rõ thêm một số tình tiết vụ án.

Ba bị cáo Tấn, Phong, Phi đều làm việc cho một công ty. Sáng 6-10-2012, Tấn (thuyền trưởng), Phong (máy trưởng), Phi (thủy thủ) nhận bàn giao ca làm việc. Sau đó, Phong kiểm tra lượng dầu trong máy của sà lan số 04 thì phát hiện dư 200 lít dầu nên bàn với Tấn, Phi lấy cắp dầu bán. Tấn bèn gọi điện thoại báo cho Văn đến lấy dầu đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

HOÀNG VĂN