ASEM: Nhiều giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu
(PLO)- Hội nghị ASEM nổi bật là thúc đẩy đóng góp của ASEM cho nỗ lực toàn cầu triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Sau hai ngày diễn ra, ngày 20-6, Hội nghị ASEM với chủ đề “Cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững - định hướng tương lai” tại Cần Thơ đã bế mạc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như phát triển trong bối cảnh BĐKH, xây dựng năng lực thích ứng BĐKH, tăng cường vai trò và sự tham gia của các bên liên quan và tăng cường hợp tác giữa hai châu lục Á-Âu trong ứng phó BĐKH vì phát triển bền vững.

Nhiều thành viên ASEM đánh giá cao nỗ lực và nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhằm phát triển bền vững thích ứng với BĐKH.

Tại phiên tổng kết, hội nghị đã thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp hành động trong ASEM. Nổi bật là thúc đẩy đóng góp của ASEM cho nỗ lực toàn cầu triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về BĐKH; xác định cách tiếp cận tổng thể, thống nhất trong nhận thức và hành động để gắn vấn đề ứng phó BĐKH với phát triển bền vững; tăng cường gắn kết các sáng kiến, dự án hợp tác chuyên ngành của ASEM; đẩy mạnh hợp tác về dự báo, đánh giá tác động, dự báo rủi ro, nâng cao năng lực, tăng cường quan hệ đối tác nhiều bên, thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các chương trình đối tác công-tư.

Đồng thời, các thành viên ASEM cũng nhất trí tiếp tục hỗ trợ các thành viên đang phát triển phải đối mặt với những thách thức gay gắt về BĐKH, đặc biệt về hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xanh-sạch, tăng cường hợp tác ASEM về giảm chất thải nhựa ra đại dương và ủng hộ các nỗ lực toàn cầu trong lĩnh vực này. Hội nghị cũng nhất trí ủng hộ các cơ chế hợp tác tiểu vùng và khu vực, trong đó có hợp tác Mê Kông - Đa-nuýp.

Sau hai ngày làm việc, hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo để trình lên Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 12 tại Brussels vào tháng 10-2018.  

HẢI DƯƠNG