Cụ thể, dự án “Xây dựng khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao DHN Bình Phước” do Tập đoàn Hùng Nhơn (Bình Phước) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) làm chủ đầu tư. Dự án này trị giá 1.150 tỉ đồng với việc hình thành một khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao.

Dự án thứ hai có tổng vốn khoảng 500 tỉ đồng, nhằm xây dựng khu chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao và liên kết phát triển nuôi bò thịt do Hùng Nhơn và Công ty CP T&T 159 (Hòa Bình) làm chủ đầu tư. Cuối cùng là dự án “Xây dựng khu trồng, tập kết, thu mua, bảo quản và đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao HNCT Bình Phước” do Hùng Nhơn và Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu làm chủ đầu tư.