Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương. Cụ thể, hai bên sớm đàm phán, ký kết các hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính về các vấn đề hải quan, hàng không; thỏa thuận hợp tác về giáo dục ĐH và nghiên cứu khoa học...

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Krzysztof Szczerski cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Ba Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.