Chiều 15-8, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố các quyết định về điều động, luân chuyển và phân công công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, điều động ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đến nhận công tác tại Thành ủy Vũng Tàu và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động, giới thiệu ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu, ứng cử để bầu giữ chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 3-9, thay ông Trần Đình Khoa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Huỳnh Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT, đến nhận công tác tại Thị ủy Phú Mỹ và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ bí thư Thị ủy Phú Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Hải sẽ đảm nhiệm chức vụ của ông Huỳnh Văn Danh. Ông Hải trước đó cũng là một trong hai người nằm trong quy hoạch ủy viên Trung ương Đảng cho các nhiệm kỳ sau.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Nguyễn Công Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ.

Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công ông Đặng Thanh Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, giữ chức vụ phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3-9, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức danh chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, đến nhận công tác tại Huyện ủy Xuyên Mộc và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ phó bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3-9, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức danh chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Giám đốc Sở GTVT, đến nhận công tác tại Huyện ủy Châu Đức và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ phó bí thư Huyện ủy Châu Đức nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3-9, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức danh chủ tịch UBND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Nguyễn Công Vinh. 

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 3-9-2019.