Trong hai ngày 20 và 21-7, Đảng bộ TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đồng Xoài lần thứ V (nhiệm kỳ 2020- 2025). Tham dự đại hội có 298/299 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.552 đảng viên.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Bí thư thành ủy Đồng Xoài - ảnh 1
Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: KD

Một trong những nội dung quan trong của chương trình làm việc là, hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức vụ quan trọng trong Đảng bộ.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, 41 ủy viên Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 ủy viên.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Minh Bình và bà Bùi Thị Minh Thúy được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa V gồm 7 ủy viên.

Đại hội cũng thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đồng Xoài lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020- 2020, với mục tiêu dùng mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.  

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Bí thư thành ủy Đồng Xoài - ảnh 2
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu để TP.Đồng Xoài đạt tiêu chí đô thị loại II. Ảnh: KD

Trong nhiệm kỳ phấn đấu để TP.Đồng Xoài đạt tiêu chí đô thị loại II, xã Tiến Hưng được nâng cấp lên phường, xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí của phường. 

Các chỉ tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ được thống nhất là: Tổng giá trị sản xuất toàn xã hội 193.018 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 15%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 133 triệu đồng, phát triển mới 300 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 56.862 tỷ đồng và thu ngân sách nhà nước 4.963 tỷ đồng, trong đó thu phát sinh trên địa bàn 4.295 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước 4.150 tỷ đồng, tăng 18% so với nhiệm kỳ trước.