(PL)- UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP năm 2015.

Theo báo cáo này, trong năm 2015 các vụ việc khiếu nại đông người đều đã được UBND TP và UBND các quận, huyện nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời nhằm tháo gỡ các vướng mắc về chính sách bồi thường cho người khiếu nại. Trong đó, có một số vụ khiếu nại đông người kéo dài nhiều năm, có tính chất gay gắt, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết nhiều lần nhưng vẫn không đồng ý như Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Khu công nghệ cao (quận 9), chung cư Cô Giang (quận 1). Đến thời điểm hiện nay, nổi cộm có ba vụ khiếu nại đông người gay gắt, kéo dài gồm dự án Thảo Cầm Viên mới ở huyện Củ Chi, dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) và dự án Khu công nghệ cao (quận 9).

TP cũng dự báo trong năm sau tình hình khiếu nại đông người sẽ còn diễn biến phức tạp, một số vụ việc đã tạm ổn hoặc đang có khiếu nại có khả năng sẽ tiếp tục tập trung để khiếu nại đông người. Hầu hết các vụ dự báo có khiếu nại đông người tại các quận, huyện có nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án đang triển khai trong năm 2015.

TÁ LÂM