Sáng 16-7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư về nhiều nội dung, trong đó có xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải.

Trên cơ sở tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 12-7, Ban Bí thư thảo luận và đánh giá Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, và Quy định số 172-QĐ/TW năm 2013 của Bộ Chính trị.

Tổ chức đảng này đã ban hành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Vi phạm, khuyết điểm này là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông.

Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Với các thành viên Ban Cán sự, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thẩm quyền của mình đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo một số trường hợp. Riêng với ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cơ quan kiểm tra thấy cần kỷ luật mức cao hơn nên đã báo cáo để Ban Bí thư quyết định.

Ban Bí thư thấy rằng, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng.

Ngoài ra, ông Trường phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ, đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp. Đồng thời, ông Trường đã đồng ý cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giao thông và cá nhân mình; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Ban Bí thư cũng yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Đinh La Thăng. Nhưng trong các vụ án hình sự trước đó, ông Thăng đã bị khai trừ Đảng. Do vậy không còn cơ sở để kỷ luật Đảng nữa.