Trong đó có 63 container phế liệu, giá khởi điểm 1,175 tỉ đồng; 14 container hàng bách hóa, giá khởi điểm 85 triệu đồng và năm container hàng là hệ thống máy móc công nghiệp và phụ tùng kèm theo, giá khởi điểm 1,672 tỉ đồng. 

Theo chi cục, số hàng hóa trên nhập khẩu về cảng Cát Lái quá hạn 90 ngày nhưng không có người nhận mặc dù cơ quan hải quan đã thông báo tìm chủ hàng.

Hiện chi cục đã thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc địa bàn TP.HCM để lựa chọn một tổ chức đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn do hội đồng đề ra, thực hiện việc tổ chức đấu giá bán các tài sản nêu trên.