(PL)- Chiều 26-12, tại UBND TP.HCM đã diễn ra lễ bàn giao và tiếp nhận Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) từ Sở Tư pháp TP.HCM về Văn phòng UBND TP. 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh sở dĩ phải có bộ phận kiểm soát TTHC là để khống chế không được phép xây dựng TTHC của chính mình mà phải tuân thủ TTHC đã được quy định.

Thông qua đó, các cơ quan kiểm soát TTHC đưa ra những sáng kiến làm sao TTHC ngày càng giảm, đơn giản hóa hơn và phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, cũng như phục vụ cho hoạt động của chính quyền TP nhanh hơn, xử lý kịp thời và giải quyết được những vấn đề mà nhu cầu người dân, doanh nghiệp cần.

TÁ LÂM