Mới đây, ông Trần Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, ký văn bản đề nghị Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Cục làm việc cùng các vụ chức năng của Bộ GTVT để tham mưu cho lãnh đạo bộ ký quyết định bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định 2400. Mục đích nhằm đảm bảo tính pháp lý liên quan đến tài sản, con người, chế độ chính sách đối với người lao động khi chuyển giao.

Trước đó, ngày 24-1-2013, làm việc với lãnh đạo Sở GTVT TP, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận: Việc chuyển giao - tiếp nhận các tuyến đường thủy nội địa phải được thực hiện sớm trên nguyên tắc: nguyên trạng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người và tài sản.

L.ĐỨC - H.TUYÊN