Theo đó, báo cáo thể hiện, việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng được lãnh đạo Ban thống nhất và thực hiện đúng quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, có tham khảo và đối chiếu Kết luận 86-KL/TW ngày 24-1-2014 của Bộ Chính trị và Công văn số 557/2015 của Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ Ban tổ chức Trung ương, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và khả năng, năng lực, trình độ của ông Vũ Minh Hoàng.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ban có chủ trương thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng. Sau đó, chi ủy, chi bộ Văn phòng Ban và lãnh đạo Văn phòng họp ngày 14-1-2016 để lấy ý kiến trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng theo chủ trương của lãnh đạo Ban.

Văn phòng Ban có tờ trình ngày 14-1-2016 gửi Đảng ủy cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo Ban có trao đổi với một số đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và thống nhất giao cho lãnh đạo quyết định.

Tập thể lãnh đạo Ban họp thống nhất (có biên bản). Ngày 15-1-2016, Ban có quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng chuyên viên phòng nghiên cứu tổng hợp giữ chức phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

“Ông Hoàng có hai bằng thạc sĩ loại xuất sắc và một bằng đại học loại giỏi của trường danh tiếng trên thế giới. Ông Hoàng biết nhiều ngoại ngữ và có mối quan hệ tốt với một số doanh nghiệp lớn của một số nước trên thế giới, có khả năng mời gọi đầu tư về ĐBSCL.

Cụ thể, tháng 3-2015, ông Hoàng mời các giáo sư, tiến sĩ và các tập đoàn tài chính lớn của Nhật về ĐBSCL và TP Cần Thơ để làm việc, tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, hợp tác với vùng.

Do vậy, để giữ chân ông Hoàng tiếp tục ở lại công tác tại Ban sau khi ông Hoàng bảo vệ xong luận án tiến sĩ tại Nhật, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng khi có chức danh nhằm thuận lợi trong quan hệ, phối hợp với các đối tác của Nhật và một số nước để mời gọi đầu tư phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Bộ” – báo cáo nêu.