Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh điều trên khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 135 (IPU-135, tổ chức tại Thụy Sĩ, từ ngày 24 đến 27-10).

Ông Nguyễn Văn Giàu cho biết những năm qua Quốc hội Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, ban hành Hiến pháp năm 2013 với những nội dung mới về quyền con người và quyền cơ bản của công dân, phù hợp với các chuẩn mực được nêu trong các công ước quốc tế về quyền con người. Ông nêu rõ ở Việt Nam hiện nay không có xung đột bạo lực, bao gồm xung đột bạo lực có nguyên nhân từ sự vi phạm các quyền con người. Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi, hợp tác với các nước, với các tổ chức quốc tế, trong đó có IPU để đảm bảo mọi người dân đều được hưởng các quyền con người một cách bình đẳng.

IPU là trung tâm của hoạt động ngoại giao nghị viện khắp thế giới. IPU-135 có 700 nghị sĩ đến từ 138 quốc gia tham dự.