Ngày 10-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Từ năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính. Đến tháng 1-2011, ông được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trước đó, từ ngày 1-4-2020, bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ.