Các tác giả và nhóm tác giả có các tác phẩm đoạt giải gồm có: Giải A: Tác giả Khánh An, báo Đầu Tư với bài viết ba kỳ “Cắt giảm điều kiện kinh doanh không thể mãi là cuộc chiến”. Giải B: Tác giả Chân Luận, báo Pháp Luật TP.HCM với bài “Doanh nghiệp khổ vì kiểm tra chuyên ngành”; tác giả Trọng Tú, Thanh Hằng, báo Nhịp Cầu Đầu Tư với bài “Lý Trần: Vạn dặm cùng công nghệ”. Giải C: Tác giả Anh Hoa, báo Đầu Tư với bài “Trận đánh FTA và thế cờ cho doanh nghiệp Việt”; tác giả Lữ Ý Nhi, báo Doanh Nhân Sài Gòn với bài “Chủ tịch Trường doanh nhân TOP Olympia Cao Văn Thi”; tác giả Bích Trâm, báo Doanh Nhân Sài Gòn với bài “Kỹ sư công nghệ khởi nghiệp từ giấc mơ bác sĩ”; cùng năm giải khuyến khích.