Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10. Đến 19 giờ ngày 7-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km, sức gió giật đến cấp 12, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 

Đến 19 giờ ngày 8-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km, sức gió giật lên cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão hầu như ít di chuyển và còn tiếp tục mạnh thêm. 

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5-2,5 m.