(PL)- Ngày 2-8, chủ đầu tư công trình 20-22 Lê Thánh Tôn, quận 1 đã bàn giao mặt bằng, tạm ứng 200 triệu đồng chi phí giám sát cho các cơ quan chức năng để bắt đầu tiến hành tháo dỡ năm tầng xây lố theo phương án đã được UBND quận 1 phê duyệt. Thời gian tháo dỡ là 90 ngày.

Được biết, chủ đầu tư các công trình còn lại cũng đã trình lại phương án cắt ngọn toàn bộ 4-5 tầng xây lố. Ngày 3-8, các chủ đầu tư này phải bàn giao mặt bằng cho thanh tra xây dựng quận 1. Riêng căn 24 Lê Thánh Tôn xây lố bảy tầng đến nay chưa có chuyển động nên UBND quận 1 đã ban hành kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ vào 7 giờ ngày 6-8.

CẨM TÚ