Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Theo đó, trên tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu ý kiến của Chính phủ và ban, bộ, ngành, địa phương, Bộ VH-TT&DL đã rà soát kỹ bảy địa phương sẽ được xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 gồm: Thái Bình, Sơn La, Kiên Giang, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Bình.

Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 là định hướng cho việc xây dựng các công trình tượng Bác gắn với quy hoạch kiến trúc-xây dựng của các địa phương trên toàn quốc; tạo hành lang pháp lý, hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước cho các cơ quan quản lý, tránh hiện tượng xây dựng không đúng với quy hoạch, không bảo đảm tính mỹ thuật và kỹ thuật công trình.