Sáng nay, 6-10, Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XIII thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Cùng với đó là dự thảo sửa đổi Quy định 47 của BCH Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm.

Đây là các báo cáo do Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì xây dựng và tham mưu để Bộ Chính trị trình BCH Trung ương xem xét, quyết định tại.

Chưa sôi động như thảo luận kinh tế - xã hội

Tin từ Hội nghị cho biết, so với thảo luận về kinh tế - xã hội, vốn nóng bỏng vì tình hình nghiêm trọng, phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng của nó tới đời sống, thì số ý kiến phát biểu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng không nhiểu.

“Tuy phát biểu không nhiều nhưng tất cả đều thể hiện sự quyết tâm, ủng hộ Bộ Chính trị trong công việc này. Bởi nhận thức như phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư phiên khai mạc thì đã rõ rồi. Hội nghị Trung ương 4 lần này phải tiếp nối kết quả Hội nghị Trung ương 4 hai khóa trước, quyết tâm thúc đẩy hơn nữa, sâu sắc hơn nữa, thực chất hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng” – một Bí thư tỉnh ủy cho hay.

Về cách làm, tiếp tục kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, các đề án gắn với các nội dung trình Hội nghị lần này, nhất là về phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đều được các ban đảng Trung ương chuẩn bị rất kỹ.

Dự thảo báo cáo khi thành hình đều được gửi về xin ý kiến Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương. Tới khi hoàn thiện thì Bộ Chính trị một lần nữa gửi dự thảo xin ý kiến các Ủy viên Trung ương trước khi thành tài liệu chính thức báo cáo Hội nghị Trung ương.

“Nói chung làm kỹ. Ủy viên Trung ương như mình là có ba lần tham gia ý kiến. Vậy nên ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương thì tán thành, đồng thuận cao. Phiên họp sáng nay nhờ vậy kết thúc khá sớm” – một Ủy viên Trung ương công tác ở Hà Nội cho biết.

Nhắc lại vụ hàng loạt tướng lĩnh Cảnh sát biển bị kỷ luật

“Các ý kiến phát biểu hôm nay đều đánh giá cao Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương khóa XII trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thống nhất là khóa XIII này phải thúc đẩy tiếp, mạnh mẽ hơn nữa. Có ý kiến nhắc tới việc Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa rồi thi hành kỷ luật nghiêm khắc hàng loạt tướng lĩnh Cảnh sát biển như là một dẫn chứng để cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa công việc quan trọng này” – nguồn tin từ Hội nghị Trung ương 4 thuật lại.

Đề án tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng chưa được công khai với báo chí.

Tuy nhiên, thông tin từ Hội nghị Trung ương 4 và phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy nhiều khả năng BCH Trung ương khóa XIII sẽ ra kết luận trong đó nhấn mạnh một số ý sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII;

- Tập trung ưu tiên thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, tự phê bình và phê bình;

- Tập trung hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Tuy chưa phải là Nghị quyết như hai Hội nghị Trung ương 4 trước, nhưng kết luận này khi ban hành sẽ khẳng định quyết tâm của BCH Trung ương khóa XIII cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua đó nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng CSVN.

Sau phiên họp buổi sáng, đến chiều, các Ủy viên Trung ương về làm việc của mình. Bộ Chính trị họp để tiếp thu ý kiến Hội nghị, hoàn thiện các dự thảo.

Sáng mai, 7-10, Hội nghị Trung ương 4 họp phiên toàn thể, nghe Bộ Chính trị báo cáo giải trình, tiếp thu các tất cả các nội dung của Hội nghị. Trung ương sẽ thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, kết thúc gần 4 ngày làm việc của mình.