(PLO)- các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và kỹ năng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

Trong 2 ngày 6 và 7-4, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Sở Y tế Hà Nội bế giảng 4 lớp thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho gần 350 học viên là công chức, viên chức thuộc UBND phường, trạm y tế một số quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến dự và phát biểu bế giảng khóa học.

Các khóa học được thực hiện theo Quyết định 47/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau hai tuần nghiên cứu và học tập tại Trường Cán bộ Thanh tra, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thanh tra nói chung và kỹ năng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nói riêng, giúp các học viên nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Phát biểu bế giảng khóa học, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra ghi nhận và biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên. Đồng thời hy vọng trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các học viên sẽ vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, từng bước nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành ATTP.   

PV