Ngày 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Đức, Phó Giám đốc Sở GTVT giữ chức vụ giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre kể từ 15-7 (thời hạn bổ nhiệm là năm năm).

Theo đó, ông Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre thay cho ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre nghỉ hưu hưởng chế độ theo quy định.

Ông Cao Minh Đức là thạc sĩ kỹ sư ngành cầu đường. Trước đó ông từng trải qua nhiều nhiệm vụ công tác như Phó giám đốc, giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông.

Đầu năm 2004, ông Đức được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre. Tháng 12-2004, ông làm giám đốc Công ty phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp. Từ năm 2009 -2010 ông giữ chức Phó giám đốc và giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre.

Đến tháng 12-2011 ông được điều chuyển về làm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phụ trách văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới.

Tháng 1-2018 ông về làm Phó giám đốc Sở GTVT cho đến nay.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre đối với ông Cao Minh Đức.