(PL)- UBND tỉnh Bến Tre vừa có chỉ thị yêu cầu các cơ quan hữu quan nhanh chóng rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Theo nhận định của UBND tỉnh này, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số lượng nhà ở, công trình xây dựng được xét cấp giấy còn hạn chế, thời gian giải quyết còn chậm. Bên cạnh đó, việc xác định đất thổ cư của các hộ dân có sử dụng đất và sở hữu nhà ở trước năm 1993 còn sai sót; có một số hồ sơ phải kiểm tra đo đạc nhiều lần; một số xã, phường và huyện yêu cầu hồ sơ không có theo quy định đã gây nhiều tốn kém;... Nguyên nhân chủ yếu là do một số sở, ban, ngành chưa quan tâm đúng mức công tác cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

NGUYÊN TRƯỜNG