(PL)- “Đề nghị bổ sung thêm diện tích dành cho cây xanh, thảm cỏ trong khu vực bến xe với diện tích tối thiểu bằng 5% diện tích bến xe”.

 

Ngày 25-12, Sở GTVT TP.HCM góp ý về cơ chế thu hút xã hội hóa đầu tư bến xe khách đang được Bộ GTVT lấy ý kiến.

GTVT cũng đề nghị bổ sung các bến xe phải bố trí nơi đón, trả khách với diện tích tối thiểu bằng 13% tổng diện tích bến xe. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ để bố trí giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư có thể ứng trước và được cấn trừ lại trong tiền thuê đất khi bến xe đi vào khai thác.

M.PHONG