(PL)- Với nhà giá thấp, chủ đầu tư được huy động tiền ứng trước của khách hàng khi đã có thiết kế được phê duyệt và xây dựng xong phần móng. Đó là nội dung Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai dự án nhà ở giá thấp.

Việc huy động vốn có thể tạm tính trên cơ sở thiết kế, dự toán công trình và được thực hiện làm nhiều lần cho đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở không được vượt quá 70% giá trị nhà ở tạm tính. Sau khi giá bán nhà được UBND cấp tỉnh thẩm định, giá trị thanh toán được tính theo giá bán chính thức.

Trước khi huy động vốn, chủ đầu tư phải tập hợp hồ sơ đăng ký mua nhà, lựa chọn đối tượng (người chưa có nhà hoặc có chỗ ở dưới 5 m2/người…), đảm bảo việc huy động vốn đúng đối tượng, điều kiện và theo thứ tự ưu tiên.

HOÀNG VÂN