Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng hồ sơ của các đề cử, hội đồng đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc chín lĩnh vực.

10 gương mặt trẻ được tôn vinh gồm: TS Trần Phương Thảo (lĩnh vực nghiên cứu khoa học-sáng tạo), Bùi Hồng Đức (học tập), Lê Quang Hiếu và Võ Văn Đồng (lao động sản xuất), Võ Minh Quang (văn hóa nghệ thuật), Nguyễn Huy Hoàng và Cù Thị Huỳnh Như (thể dục thể thao), Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng (quốc phòng), Đại úy Dương Danh Đạt (an ninh trật tự), Phạm Khánh Linh (kinh doanh-khởi nghiệp).

Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một trong những hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.