Ngày 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc.

Bình Dương mở rộng vòng tay

Ngay sau đó, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo. Tại đây, các phóng viên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc hiện thực hóa các nội dung chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra; các vấn đề còn hạn chế như: Y tế, giao thông, môi trường, đầu tư, xây dựng và thu hút nguồn nhân lực.

Trả lời các câu hỏi này, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định từng cán bộ, các ban ngành đoàn thể phải bắt tay vào làm ngay. Các vấn đề hạn chế phải từng bước được khắc phục tạo điều kiện môi trường đầu tư, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

 

Bình Dương: Bắt tay vào hành động ngay sau đại hội - ảnh 1Ông Nguyễn Hoàng Thao-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo sau Đại hội. Ảnh: XUÂN THI

"Lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn mở rộng vòng tay đón nhận mọi nguồn lực từ bên ngoài. Đồng thời, phát huy nội lực từ bên trong để phát triển tỉnh Bình Dương trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh phát triển kinh tế cũng luôn phải gắn với việc bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế luôn bền vững", ông Thao nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Nam tiếp tục làm Bí thư Bình Dương

Trước đó, Đại hội đã ra mắt 49 người trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), 15 người trúng cử vào Ban thường vụ Tỉnh ủy, 11 người trúng cử vào Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2 đại biểu dự khuyết) .

Kết quả từ phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa mới, ông Trần Văn Nam tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND trúng cử chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy.

Tại buổi bế mạc, ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã thành công tốt đẹp.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân trong tỉnh và nhân dân cả nước. Đảng bộ tỉnh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, ông Nam nhấn mạnh.

Bình Dương: Bắt tay vào hành động ngay sau đại hội - ảnh 2
Ông Trần Văn Nam tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thay mặt Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Theo đó, 100% đại biểu đã thống nhất mục tiêu chung là: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2045, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước

Ngoài ra, đại biểu đã thống nhất các nội dung trọng tâm gồm: 4 chỉ tiêu đột phá chiến lược, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 5 chỉ tiêu về văn hóa-xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 6 chỉ tiêu về phát triển đô thị, 7 chỉ tiêu về quốc phòng-an ninh và 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Bình Dương: Bắt tay vào hành động ngay sau đại hội - ảnh 3
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ra mắt trước Đại hội. Ảnh: XUÂN THI

 

9 nhiệm vụ trọng tâm khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

2. Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

4. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương.

5. Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương.

6. Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bình Dương.

7. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng đô thị thông minh.

8. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9. Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh - xã hội với quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Bình Dương: Bắt tay vào hành động ngay sau đại hội - ảnh 4
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bình Dương là tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động. Ảnh: BTC