(PL)- Ngày 29-9, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 17 (bất thường). Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên”.

Dự án này đã được Bộ Kinh tế đối ngoạiHợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan chấp thuận tài trợ không hoàn lại theo chương trình ORIO (chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng) với mức 35% và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh 65% tổng vốn đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án 894 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Bình Dương làm vốn đối ứng 580 tỉ đồng.

VŨ HỘI