Theo đó, đối với ông Nguyễn Hồng Khanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bến Cát với vai trò là người đứng đầu Thị ủy phải chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm của Ban Thường vụ. Đồng thời, ông Khanh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những vấn đề: Không đề xuất tham mưu cho tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy bàn bạc quyết định một số vấn đề quan trọng mà tự cá nhân hoặc cùng với ông Huỳnh Văn Nghe - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã Bến Cát (hiện là Chủ tịch UBND thị xã này) quyết định thay cho tập thể. Ông Khanh cũng đề xuất Ban Thường vụ một số vấn đề không phù hợp, thiếu cân nhắc về thời điểm, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ…

Đối với ông Huỳnh Văn Nghe, ông đã không tham mưu cho bí thư, Ban Thường vụ về quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt đảng. Cá nhân tự ý quyết định một số việc thuộc thẩm quyền của tập thể Thường trực HĐND thị xã…

Đối với ông Trương Tấn Dũng - Phó Bí thư Thị ủy Bến Cát, nguyên Chủ tịch UBND thị xã này phải chịu trách nhiệm về một số chỉ đạo chưa rõ ràng, chưa nhất quán trong công tác quản lý nhà nước…

Trong ngày 4 đến ngày 6-10, PV đã liên hệ với ông Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát, để làm rõ thêm sự việc. Tuy nhiên, điện thoại của ông Khanh không liên lạc được.

Chiều 6-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết “Quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy là xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan để chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương” - vị lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết.